Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες της Κύπρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες της Κύπρου

Χαραλάμπους, Ανδρέας

Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές αναγνωρίζουν την παραμονή αξιόπιστων ασφαλιστικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες προσωπικές και ασφαλιστικές απαιτήσεις για το ασφαλιζόμενου κοινό. Οι ασφαλιστικές καλύψεις των εταιρειών χωρίζονται σε ασφάλειες ζωής και υγείας, σε ασφάλειες ζημιών ασφάλειες επαγγελματικής ευθύνης ασφάλειες συνταξιοδότησης και ασφάλειες επιχειρήσεων. Ξεχωρίζοντας σένα στίβο ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό οι ασφαλιστικές εταιρείες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα ασφα-λιστικά δρώμενα του τόπου. Πέραν των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων εργασίες των εταιρειών επεκτείνονται και σε άλλους ζωτικούς τομείς και οικονομίας, όπως στο κτηματικό τομέα, στον οποίο έχουν να επιδείξουν σημαντικά αναπτυξιακά έργα , διατηρώντας παράλληλα σημαντικές επενδύσεις για μελλοντική αξιοποίηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφαλιστικές εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.