Συστήματα κλιματισμού = Air conditioning systems

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Συστήματα κλιματισμού = Air conditioning systems

Καλύβας, Πέτρος

Με τον όρο κλιματισμό δεν εννοείται μόνον την ψύξη τον αέρα, αλλά έναν ευρύτερο μετασχηματισμό των κλιματιστικών συνθηκών ενός κλειστού χώρου. Στην εποχή μας ο άνθρωπος διαθέτει τις περισσότερες ώρες της ζωής του, μέσα σε κλειστούς χώρους, είτε πρόκειται για την εργασία του, είτε για τη διαμονή του. Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι, για να διατηρηθεί η απόδοση της εργασίας του σε ικανοποιητικά επίπεδα αφ' ενός και αφ' ετέρου, για να ζει περισσότερο άνετα, θα πρέπει οι συνθήκες τόσο της εργασίας του, όσο και της διαμονής του να είναι υγιεινές και ευχάριστες, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον. Στην παρούσα εργασία αναφέρονται τα είδη των συστημάτων κλιματισμού καθώς και οι εφαρμογές του κλιματισμού. Παρακάτω εξετάζεται ηεπίδραση του κλιματισμού στον άνθρωπο και τα προβλήματα που δημιουργεί στην υγεία του. Στη συνέχεια οι τρόποι ψύξης και θέρμανσης των κλιματιζόμενων χώρων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η ψυχομετρία και δίνονται τα στατιστικά αυτής. Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται στην απαιτούμενη ποιότητα του αέρα που χρειάζεται για την ψύξη και τη θέρμανση των κλιματιζόμενων χώρων. Στη συνέχεια αναφέρονται οι συσκευές κλιματισμού. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Κλιματισμός - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.