Ο ρόλος των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ελληνική οικονομία και τα εμπόδια προσέλκυσης ξένων επενδυτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ο ρόλος των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ελληνική οικονομία και τα εμπόδια προσέλκυσης ξένων επενδυτών

Παππά, Ελένη Ασημίνα
Βαρούχα, Βασιλική

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή αγορά επενδύσεων. Να καταγράψει και να συγκρίνει τις στρατηγικές προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στις ανταγωνιστικές περιφερειακές οικονομίες της Ε.Ε.. Να αναφέρει τα εμπόδια που παρουσιάζονται στους ενδιαφερόμενους επενδυτές και τέλος να αξιολογήσει το βαθμό προσέλκυσης των ξένων επενδυτών στην εγχώρια αγορά. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται τις ξένες επενδύσεις και θα τις χρειάζεται ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) αποτελούν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας μας. Για το σχεδιασμό αποτελεσματικής στρατηγικής επενδύσεων απαιτείται πολυεπίπεδη και πολυσχιδής έρευνα, τόσο στις εσωτερικές λειτουργίες της χώρας όσο και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια προσπαθεί και επιτυγχάνει εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πολιτική και οικονομική σταθερότητα, συνεχώς αυξανόμενο και αναβαθμιζόμενο εξειδικευμένο προσωπικό και βελτιούμενη ευελιξία και ανταγωνιστικότητα, παράγοντες που θεωρούνται βασικοί για την ανάπτυξη των επενδύσεων. Η εκτεταμένη ανάλυση των παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για τη σχετική υστέρηση της χώρας μας στον τομέα των ξένων επενδύσεων θα πρέπει να αξιοποιηθεί από την πολιτεία και τους οικονομικούς φορείς για μια νέα αποτελεσματική πολιτική, που θα στηρίξει τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο μέλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.