Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Γισγάκη, Μαρία
Μπλέτσου, Παρασκευή-Μαρία

Η εργασία αυτή πραγματεύεται την περιγραφή και την ανάλυση του “φαινομένου” των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών την τελευταία δεκαετία μέσα σε ένα συνεχώς δοκιμαζόμενο και πλέον δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.Αρχικά κρίθηκε σκόπιμο να αναπτυχθούν κάποιες βασικές έννοιες και ορισμοί ώστε να γίνει ευκολότερα κατανοητή στον αναγνώστη η ανάλυση που ακολουθεί. Στη συνέχεια έγινε εκτενής και λεπτομερής αναφορά στα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν το πολύπλοκο οικοδόμημα του τομέα αυτού, στοιχεία όπως κίνητρα, στάδια, πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα , επιχειρησιακές στρατηγικές κ.α. , δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο νομοθετικό πλαίσιο και το οικονομικό υπόβαθρο. Σκοπός της εργασίας αυτής δεν υπήρξε απλά η αναφορά και παράθεση θεωρητικών εννοιών και διαδικασιών .Με γνώμονα αυτό θεωρήθηκε σημαντικό να προταθούν κάποιες απόψεις πάνω στο αντικείμενο, λύσεις απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ο κλάδος καθώς και να συμπεριληφθούν οικονομικά στοιχεία αυτού. Καταλήγοντας, αναγκαία εκτιμήθηκε η αναφορά σε μια “πρακτική” εφαρμογή των θεωριών που αναφέρθηκαν μέσω της ανάλυσης της επικείμενης συγχώνευσης: ΔΕΛΤΑ-ΜΕΒΓΑΛ, που αναπτύχθηκε στο τελευταίο κεφάλαιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Συγχωνεύσεις
Εξαγορές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.