Σχεδιασμός μάρκετινγκ σε τραπεζικές επιχειρήσεις: η περίπτωση της Εμπορικής Τράπεζας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Σχεδιασμός μάρκετινγκ σε τραπεζικές επιχειρήσεις: η περίπτωση της Εμπορικής Τράπεζας

Θωμαΐδης, Δημήτριος

Ο οξύτατος ανταγωνισμός, που αντιμετωπίζουν οι σημερινές επιχειρήσεις, οι μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς καθώς και η ανάγκη για μια πιο ορθολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων διοίκησης των επιχειρήσεων, καθιστούν απαραίτητη την καθιέρωση ενός συγκροτημένου συστήματος, για μια πιο ασφαλή λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων. Είναι όμως αυτονόητο, ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στη δομή και δημιουργία του συστήματος αυτού, θα διαδραματίζουν οι, παντός είδους, πληροφορίες, που επιβάλλεται να χαρακτηρίζονται από εγκυρότητα, ορθότητα και συστηματικότητα. Η έρευνα αγοράς, αποτελεί το εργαλείο, που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την συγκέντρωση, επεξεργασία και παρουσίαση όλων εκείνων των στοιχείων, που είναι απαραίτητα για την λήψη αποφάσεων από τα στελέχη. Οι ελληνικές τράπεζες ασχολούνται επίσης και με το επενδυτικό κοινό προσφέροντας κάθε τύπου επενδυτική λύση, προσφέρουν σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες ασφάλεια ζωής στους πελάτες τους και δημιουργούν υποκαταστήματα και θυγατρικές στο εξωτερικό

Thesis
NonPeerReviewed

Τραπεζικό μάνατζμεντ
Εμπορική Τράπεζα - Δίκτυο πληροφόρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.