Συμβουλευτικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συμβουλευτικές επιχειρήσεις

Γιακουμάκης, Γιώργος
Μπούργος, Θωμάς
Διονυσόπουλος, Μαρίνος

Οι στόχοι της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι καταρχήν με βάση τις πηγές της βιβλιογραφίας μια εκτενής έρευνα πάνω στις Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις παροχής συμβουλών Marketing, στον τρόπο οργάνωσής τους και στην συμβολή της συγκεκριμένης αυτής οργάνωσης των επιχειρήσεων αυτών στην εταιρική αποτελεσματικότητα. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που δόθηκε επιλεκτικά σε συγκεκριμένες Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις. Στην πορεία της πτυχιακής εργασίας γίνεται αρχικά μια θεωρητική προσέγγιση του τι είναι, τελικά, και τι κάνουν, τι δηλαδή προσφέρουν οι επιχειρήσεις αυτές στους πελάτες τους. Στη συνέχεια εξετάζεται ο ρόλος που διαδραματίζουν αυτές μέσα από την αμφίδρομη σχέση που έχουν με τους πελάτες τους καθώς επίσης και η ποιότητα της γνώσης και της εμπειρίας που τους προσφέρουν. Ακόμη, γίνεται λόγος για τον ρόλο που παίζουν οι Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις στην δημιουργία νέων προϊόντων καθώς και για το βαθμό που το marketing επηρεάζει τις επιχειρήσεις αυτές. Τέλος παρουσιάζονται κάποια ιστορικά στοιχεία μέσω επιχειρήσεων στην Κίνα που αναπτύχθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό χωρίς τη βοήθεια Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων καθώς και η διαφορετική στάση και αντιμετώπιση που έχουν οι επιχειρήσεις στην Κίνα όσον αφορά την βοήθεια από τους σύμβουλους επιχειρήσεων σε σχέση με τον δυτικό κόσμο.

Thesis
NonPeerReviewed

Συμβουλευτική
Επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.