Τρόποι και μέθοδοι προώθησης προϊόντων σε περίοδο οικονομικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Τρόποι και μέθοδοι προώθησης προϊόντων σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Φράγκου, Μαρία

Τα τελευταία 2 χρόνια ακούμε και βλέπουμε γύρω μας θέματα που αφορούν την οικονομική κρίση. Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι «Τρόποι και μέθοδοι προώθησης προϊόντων σε περίοδο οικονομικής κρίσης». Συνεπώς, αναφέρετε στην οικονομική κρίση αναλύοντας έννοιες, ορισμούς, αίτια, παράγοντες και χαρακτηριστικά αυτής. Ακόμα, ανατρέχει στο παρελθόν και παρουσιάζει κάποιες οικονομικές κρίσεις που συνέβησαν σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στην Ελλάδα. Επίσης πραγματοποιείται μια σύντομη αναφορά για την ισχύουσα οικονομική κατάσταση της Ελλάδας. Στην συνέχεια αναλύει έννοιες, ορισμούς, τρόπους, μεθόδους, μοντέλα, κριτήρια αξιολόγησης και εργαλεία προώθησης προϊόντων. Επιπλέον, παρουσιάζει προτάσεις και λύσεις για τις δαπάνες που κάνουν οι επιχειρήσεις για την προώθηση των προϊόντων τους. Τέλος, με χρήση ερωτηματολογίου που αφορά δείγμα 50 ελεύθερων επαγγελματιών συμπεραίνει αν τελικά χρησιμοποιείται η προώθηση προϊόντων από τις επιχειρήσεις και αν χρησιμεύει για την βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης κατά την δυσμενή περίοδο την οποία διανύουμε.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Διακίνηση προϊόντων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.