Ανάλυση των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης στις τουριστικές επιχειρήσεις στη Ρόδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης στις τουριστικές επιχειρήσεις στη Ρόδο

Μπαλής, Τσαμπίκος

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετήσει και να διερευνήσει πως η οικονομική ύφεση και η γενικότερη χρηματοοικονομική κρίση στη χώρα μας επηρέασε τις τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού της Ρόδου. Στην εργασία αναλύεται η σημαντικότητα του τουρισμού για το νησί και ιδιαίτερα για την οικονομία του. Μελετώνται διεξοδικά τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμοί) τουριστικών επιχειρήσεων της Ρόδου την τελευταία πενταετία. Παράλληλα με την θεωρητική ανάλυση του θέματος πραγματοποιήθηκε έρευνα από την οποία προέκυψαν συμπεράσματα που ενίσχυσαν το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης. Μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου συλλέχθηκαν απαντήσεις. Το ερωτηματολόγιο συγκρότησαν 10 ερωτήσεις στην πλειοψηφία τους πολλαπλών απαντήσεων. Απευθυνθήκαμε σε επιχειρηματίες και ξενοδόχους διαφόρων περιοχών του νησιού και απάντησαν στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική οικονομία
Τουριστική υποδομή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.