Η συμβολή της ελεγκτικής στην σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα : μελέτη περίπτωσης PROTON BANK

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η συμβολή της ελεγκτικής στην σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα : μελέτη περίπτωσης PROTON BANK

Μαραγκού, Ειρήνη
Στουραΐτη, Μαρία

Μέσα στην πολύπλοκη και ραγδαίως εξελισσόμενη σημερινή οικονομική πραγματικότητα, ο ρόλος του ελεγκτή αποκτά μία συνεχώς αυξανόμενη σημασία. Όλες αυτές οι εξελίξεις είναι προϊόν της εφαρμογής σύνθετων οικονομικών πολιτικών, της παρουσίας ευνοϊκών κοινωνικών και πολιτικών συγκυριών, της παρέμβασης του Κράτους στην οικονομική ζωή των χωρών και της ικανότητας των φορέων των οικονομικών οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους οικονομικούς πόρους που κατέχουν. Όλα αυτά συνεπάγονται και προϋποθέτουν την λήψη ορθολογικών αποφάσεων. Η λήψη δε ορθολογικών αποφάσεων, προϋποθέτει με την σειρά της την έγκαιρη εξασφάλιση σωστών, χρήσιμων και επαρκών χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Οι χρηματοοικονομικές ή διαφορετικά οι λογιστικές πληροφορίες είναι χρήσιμες μόνο όταν είναι αξιόπιστες, σχετικές και ουσιώδεις. Είναι έργο της Ελεγκτικής, η εξακρίβωση και η επαλήθευση της αξιοπιστίας και της σημαντικότητας των πληροφοριών αυτών. Ο πειρασμός για ατασθαλίες, καταχρήσεις, απόκρυψη στοιχείων και άλλες διαχειριστικές ανωμαλίες, προκειμένου να προσποριστούν διάφορα άτομα οικονομικά οφέλη, είναι μεγάλος. Ένας σημαντικός βοηθός όμως στην αποκάλυψη της απάτης των οικολογικών καταστάσεων είναι και µια νεοεισαχθέντα έννοια στον χώρο της Ελεγκτικής, και δεν είναι άλλη από αυτή του «Ποιοτικού Ελέγχου».

Thesis
NonPeerReviewed

Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.