Λειτουργία και αυτοματισμός συστήματος αποθήκευσης αερομεταφοράς ζάχαρης προς τυποποίηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Λειτουργία και αυτοματισμός συστήματος αποθήκευσης αερομεταφοράς ζάχαρης προς τυποποίηση

Οικονόμου, Νικόλαος

Στη παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται το αυτόματο σύστημα αποθήκευσης αερομεταφοράς ζάχαρης προς τυποποίηση. Συγκεκριμένα, το παρόν κείμενο αποτελείται από 5 ενότητες. Στη πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το προϊόν της ζάχαρη. Στη δεύτερη ενότητα περιγράφεται το σύστημα αποθήκευσης και διακίνησης της ζάχαρης. Στην τρίτη ενότητα αναλύεται η λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης και διακίνησης της ζάχαρης. Στην επόμενη ενότητα αναλύονται τα σφάλματα και τις δυσλειτουργίες του παραπάνω συστήματος. Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται ορισμένα σχέδια για την καλύτερη κατανόηση του συστήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα
Μεταφορές, Εναέριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.