Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Ουλιάρης, Δημήτριος

Ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός ( Α.Η.Σ.) Νομού Φλώρινας ( Α.Η.Σ. Αμυνταίου – Φιλώτα ) ανήκει στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οι εγκαταστάσεις του Σταθμού παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα (400 kV), αποσκληρυμένο και αφαλατωμένο νερό, διαχειρίζονται καύσιμα (όπως λιγνίτη και diesel), χημικές ουσίες (όπως θειικό οξύ, καυστικό νάτριο, διαλύματα αλάτων σιδήρου, σκόνη υδρασβέστου , διαλύματα αμμωνίας, λιπαντικά Η2 , κ.α.). Λιγνίτης του ορυχείου Αμυνταίου που μεταφέρεται με ταινιόδρομους από το ορυχείο στο Σταθμό και από εκεί διαμοιράζεται στις Μονάδες. Η απαιτούμενη ποσότητα ανά Μονάδα ανέρχεται σε 550-600 t/h basic fuel. Αυτό σημαίνει ότι η 24ωρη κατανάλωση Λιγνίτη ανέρχεται σε 30.000 περίπου τόνους. Ο λιγνίτης αυτός αποτελεί και το κύριο καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πετρέλαιο ντίζελ που μεταφέρεται σιδηροδρομικώς από τη Θεσσαλονίκη στη δεξαμενή αποθήκευσης του Σταθμού σε ποσότητα περίπου 8.000 χιλιόλιτρων το χρόνο και που θα χρησιμοποιείται για την έναυση του Λέβητα και τη συντήρηση της φλόγας στο φλογοθάλαμο, όταν χρειάζεται. Διάφορα ορυκτέλαια και λιπαντικά που προμηθεύεται ο Σταθμός σε ποσότητες περίπου 65 και 6,5 τόνων αντίστοιχα το χρόνο. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια μετά τη χρήση τους συλλέγονται και εκποιούνται. Λιγνίτης του ορυχείου Αμυνταίου που μεταφέρεται με ταινιόδρομους από το ορυχείο στο Σταθμό και από εκεί διαμοιράζεται στις Μονάδες. Η απαιτούμενη ποσότητα ανά Μονάδα ανέρχεται σε 550-600 t/h basic fuel. Αυτό σημαίνει ότι η 24ωρη κατανάλωση Λιγνίτη ανέρχεται σε 30.000 περίπου τόνους. Ο λιγνίτης αυτός αποτελεί και το κύριο καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πετρέλαιο ντίζελ που μεταφέρεται σιδηροδρομικώς από τη Θεσσαλονίκη στη δεξαμενή αποθήκευσης του Σταθμού σε ποσότητα περίπου 8.000 χιλιόλιτρων το χρόνο και που θα χρησιμοποιείται για την έναυση του Λέβητα και τη συντήρηση της φλόγας στο φλογοθάλαμο, όταν χρειάζεται. Διάφορα ορυκτέλαια και λιπαντικά που προμηθεύεται ο Σταθμός σε ποσότητες περίπου 65 και 6,5 τόνων αντίστοιχα το χρόνο. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια μετά τη χρήση τους συλλέγονται και εκποιούνται.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί
Εργασία και εργαζόμενοι
Εργασία - Ασφάλεια - Πρόληψη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.