Εναλλακτικές μορφές ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εναλλακτικές μορφές ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Ούρδα, Έλενα

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανάδειξη των εναλλακτικών μορφών ενέργειας που υπάρχουν σήμερα και οι τρόποι αξιοποίησης αυτών . Η δομή αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η ακόλουθη : Στο 1ο κεφάλαιο υπάρχει μια πολύ μικρή αναφορά και εισαγωγή στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Στο 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στην ηλιακή ενέργεια και στους τρόπους αξιοποίησης αυτής ενώ κάνουμε και μια μικρή εισαγωγή στα φωτοβολταϊκά στοιχεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί και προωθούνται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Στο 3ο κεφάλαιο υπάρχει μια εισαγωγή στην αιολική ενέργεια και στα αιολικά πάρκα καθώς και στον τρόπο εκμετάλλευσης του ανέμου προς όφελος μας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η γεωθερμική ενέργεια και τους τρόπους εφαρμογής αυτής. Στο 5ο κεφάλαιο υπάρχει μια εισαγωγή στην υδροηλεκτρική ενέργεια που είναι από τους βασικούς τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα στην Ελλάδα από την ∆ΕΗ μέσω των υδροηλεκτρικών εργοστάσιων. Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αξιοποίηση της βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στην παραγωγή καυσίμων. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα μας έπειτα από την αναφορά των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και προτείνουμε τρόπους περαιτέρω αξιοποίησης των προαναφερόμενων πηγών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.