Η εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών μικρομεσαίων μεταποιητικών και εμπορικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο : case study- Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. συστήματα συσκευασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών μικρομεσαίων μεταποιητικών και εμπορικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο : case study- Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. συστήματα συσκευασίας

Αγορογιάννης, Ματθαίος

Στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση και το άνοιγμα των αγορών, η ανάγκη για υπερδραστηριοποίηση στο χώρο του παγκόσμιου εμπορίου είναι επιτακτική. Η θεώρηση ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή μεσογειακή χώρα που βασίζεται στις δυνάμεις της και στην παράδοσή της πρέπει να αλλάξει. Η εξαγωγική δραστηριότητα πρέπει να ενισχυθεί και να στηριχθεί όχι μόνο από τις λιγοστές μεγάλες βιομηχανίες, αλλά και από τις πολυάριθμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι η εποχή που η κάθε επιχείρηση πάντα τηρώντας ορισμένες προϋποθέσεις θα πρέπει να ανοίγει τις πύλες της προς το εξωτερικό εμπόριο. Παρακάτω εξετάζουμε την κατάσταση του εξωτερικού εμπορίου της χώρας μας καθώς και τι προβλήματα παρουσιάζει, αλλά και πως θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Παρουσιάζεται επίσης η πορεία και η θέση της Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε., μια εταιρία πρωτοπόρος στα συστήματα συσκευασίας και παράδειγμα προς μίμηση για τις υπόλοιπες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λέξεις όπως ανοιχτή οικονομία, εξωστρέφεια, διαρθρωτικά-θεσμικά-οργανωτικά προβλήματα, τεχνολογίες αιχμής, ανταγωνιστικότητα, ποιότητα, δίνουν το στίγμα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.