Ο αγροτικός τουρισμός στην Κρήτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ο αγροτικός τουρισμός στην Κρήτη

Σπιθάκη, Ελένη

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται αρχικά ο ορισμός και η έννοια του Αγροτικού τουρισμού. Στη συνέχεια, αναλύεται η ιστορική εξέλιξη του και η διάσταση που πήρε με το πέρασμα των χρόνων. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του αγροτουριστικού προϊόντος, οι στόχοι, τα πλεονεκτήματα και τα λιγοστά μειονεκτήματα του, οι διάφορες μορφές του και πως επιδιώκει τη δημιουργία θετικών συνεπειών. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση της Κρήτης σήμερα που κατέχει στον Αγροτικό Τουρισμό ανά τους νομούς της και αναλύονται τα αγροτουριστικά καταλύματά της που έχουν δημιουργηθεί και οι παράγοντες που παρακινούν τους ανθρώπους να επισκεφτούν αγροτουριστικούς προορισμούς, που μπορεί να είναι τα φυσικά και μη φυσικά θέλγητρά τους, οι εγκαταστάσεις τους και οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους, η ευκολία προσέγγισή τους, η νοερή εικόνα που έχουν γι’ αυτούς οι πιθανοί τουρίστες και το κόστος που συνεπάγεται η επίσκεψή τους. Τέλος, παρουσιάζονται τα επενδυτικά - αναπτυξιακά προγράμματα του Αγροτουρισμού όπου γίνεται αναφορά στον νομό Ηρακλείου για τα προγράμματα στήριξης που υπάρχουν στην ενδοχώρα, οι φορείς των προγραμμάτων αυτών, τα οποία συντονίζονται από τις ομάδες τοπικής δράσης της περιοχής και ποια είναι τα μέτρα και οι όροι που θέτουν τα προγράμματα αυτά για την υλοποίησή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτουρισμός - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.