Κατασκευή του αυτοματισμού κλειδαριάς με χρήση ηλεκτρονικών μέσων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Κατασκευή του αυτοματισμού κλειδαριάς με χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Διαμάντης, Γεώργιος

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικής κλειδαριάς χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες. Η χρήση αυτών των νέων και σαφώς πιο εξελιγμένων τεχνολογιών μας δίνει την δυνατότητα δημιουργίας, από ένα απλό σύστημα ηλεκτρονικής κλειδαριάς, σε ένα πιο εξεζητημένο σύστημα ασφαλείας και ελέγχου εισόδου. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγαλύτερη η ανάγκη για ασφάλεια και προστασία των χώρων εργασίας ή διαμονής και των αγαθών που φυλάσσονται μέσα σε αυτούς. Ακόμη με τους σύγχρονους ρυθμούς ζωής, έχει δημιουργηθεί η ανάγκη γρήγορης και ασφαλούς πρόσβασης στους χώρους εργασίας που προστατεύονται, όπως επίσης και γρήγορη και ασφαλής καταγραφή δεδομένων. Τέτοια δεδομένα μπορούν να είναι η είσοδος και η έξοδος από ένα χώρο κάποιων ατόμων, η ώρα και η ημερομηνία που έγιναν αυτές οι δραστηριότητες, όπως επίσης και συχνότητα που έλαβαν μέρος αυτές οι δραστηριότητες σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συλλέγοντας αυτά τα δεδομένα ο ενδιαφερόμενος, για παράδειγμα ένας εργοδότης, μπορεί να υπολογίσει με μεγαλύτερη ευκολία μισθοδοσίες, να ελέγξει την κινητικότητα των υπαλλήλων του ή να εξακριβώσει τον υπαίτιο σε κάποια περίπτωση φθοράς. Η τεχνολογία αυτή βασίζεται στην μοναδικότητα των φυσικών-ατομικών χαρακτηριστικών κάθε ανθρώπου.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.