Ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπων εργαστηριακών ασκήσεων στα ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπων εργαστηριακών ασκήσεων στα ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα

Λουτρίδης, Παναγιώτης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η αξιοποίηση του υπάρχοντος εξοπλισμού του εργαστηρίου ηλεκτρικών μηχανών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη νέων πειραμάτων και εργαστηριακών ασκήσεων στο γνωστικό αντικείμενο των Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων. Βασικό κριτήριο είναι οι ασκήσεις να προσβλέπουν στο να βοηθήσουν το σπουδαστή στην κατανόηση των πειραμάτων, να τον εισαγάγουν στις νέες τεχνολογίες και την εξέλιξη τους, να του δώσουν συγκεκριμένους στόχους εφικτούς και μετρήσιμους ώστε να μπορέσει να γίνει η αξιολόγηση του και να καλλιεργήσουν το αίσθημα της έρευνας και της ανεύρεσης για νέες τεχνολογικές καινοτομίες. Βασικό εργαλείο της ανάπτυξης των ασκήσεων είναι ο αντιστροφέας. Διαμορφώθηκε ένα εγχειρίδιο χρήσης του αλλά και ταυτόχρονα μέσα σε αυτό έγινε προσπάθεια να κατανοήσει ο σπουδαστής τον τρόπο λειτουργίας του.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
Κινητήρες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.