Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς αντιδραστήρες σχάσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς αντιδραστήρες σχάσης

Κανελλόπουλος, Σταύρος
Λιανός, Παναγιώτης

Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να παρουσιασθεί με αντικειμενικό τρόπο όλη η διαδικασία παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Στην αρχή αναλύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές πηγές ενέργειας, όπως η καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κατόπιν η μελέτη απευθύνεται στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η βιομάζα, το νερό, ο άνεμος και ο ήλιος.

Thesis
NonPeerReviewed

Πυρηνική ενέργεια
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.