Διακίνηση εμπορευμάτων και μεταφορικές εταιρείες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διακίνηση εμπορευμάτων και μεταφορικές εταιρείες

Ντασταμάνης, Νικόλαος

Οι εμπορευματικές μεταφορές εμφανίστηκαν ήδη από τα αρχαία χρόνια, όπου οι άνθρωποι αντάλλασαν τα προϊόντα τους με τον συνάνθρωπο τους στην ξηρά με την βοήθεια των ζώων και στη θάλασσα με τις αυτοσχέδιες ξύλινες βάρκες. Έπειτα η χρήση της χερσαίας και της θαλάσσιας οδού δημιούργησε όλο ένα και περισσότερο την ανάγκη για επικοινωνία και συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων από διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. Σήμερα οι περισσότερες εμπορικές συναλλαγές πραγματοποιούνται με τη χρήση δύο ή και περισσότερων μεταφορικών μέσων. Έτσι βασικός στόχος δημιουργίας της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά των εμπορευμάτων σε ξηρά, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στα δίκτυα διανομής της Ελλάδας με τη βοήθεια της PATOUNAS TRANSPORT LTD, της WEST HELLAS TRANS , της GIOTIS TRANS S.A. και της PAPAGEORGIOU TRANSPORT SERVICES, που δραστηριοποιούνται καθημερινά στη διακίνηση εμπορευμάτων. Μέσα από την έρευνα στις παραπάνω επιχειρήσεις δίνεται η δυνατότητα να ερευνηθεί και να ερωτηθεί ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η μεταφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε πραγματικό επίπεδο, βασισμένος στη γεωγραφική θέση και τον υπάρχον εξοπλισμό της Ελλάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταφορές - Οικονομικές απόψεις
Διακίνηση προϊόντων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.