Ανάπτυξη νέων προϊόντων για διεθνείς αγορές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ανάπτυξη νέων προϊόντων για διεθνείς αγορές

Γιαννακούλης, Δημήτριος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μία παρουσίαση όλων των παραμέτρων σε σχέση με την ανάπτυξη νέων προϊόντων για διεθνείς αγορές. Συγκεκριμένα στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο κύκλος ζωής των προϊόντων, η ανάπτυξη των νέων προϊόντων στην Ελλάδα, η αναγκαιότητα ανάπτυξης των νέων προϊόντων, οι τύποι των νέων προϊόντων και οι μέθοδοι βαθμολόγησης ιδεών για τα νέα προϊόντα. Στο 2ο κεφαλαίο γίνεται παρουσίαση των μοντέλων ανάπτυξης των νέων προϊόντων, παρουσιάζονται οι πηγές των ιδεών των νέων προϊόντων, αναλύονται τα στάδια ανάπτυξης τους, η εκτίμηση του κόστους εξεύρεσης του νέου προϊόντος και οι παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας των νέων προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των νέων προϊόντων για τις διεθνείς αγορές και τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου ονόματος ενός νέου προϊόντος. Στο τέλος στο παράρτημα της εργασίας στο α' μέρος παρουσιάζεται η διαφήμιση στο διεθνή χώρο ως μέσο προώθησης των νέων προϊόντων για διεθνείς αγορές και στο β' μέρος παρουσιάζονται τα λεγόμενα case study, δηλαδή πραγματικά παραδείγματα εταιρειών που προέβησαν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων για διεθνείς αγορές.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα
Διεθνές εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.