Αναλυτική περιγραφή της δομής και της λειτουργίας εγκαταστάσεων συνδυασμένης χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από φωτοβολταϊκά, ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη και δικτύου ΔΕΗ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Αναλυτική περιγραφή της δομής και της λειτουργίας εγκαταστάσεων συνδυασμένης χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από φωτοβολταϊκά, ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη και δικτύου ΔΕΗ

Δημητρακούδης, Άγγελος
Εζεριαννίδης, Γεώργιος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναλυθεί η δομή και η λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η δομή αυτή αποτελείται από ένα φωτοβολταϊκό που είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ και έχει ως εφεδρική πηγή ενέργειας το Η/Ζ (μια ντιζελογεννήτρια) η οποία θα καλύπτει σε έκτακτες περιπτώσεις το δίκτυο όταν παρουσιάζει προβλήματα ( χαμηλή ηλιοφάνεια, συντήρηση, βλάβη). Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική εισαγωγή στις πηγές ενέργειας, συμβατικές και ανανεώσιμες, για να καταλήξουμε στην ηλιακή ενέργεια την οποία εκμεταλλεύονται τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναλυτική περιγραφή του ηλιακού κυττάρου, του φωτοβολταϊκού πλαισίου και των αρχών λειτουργίας του. συστήματα παραγωγής ενέργειας. Εδώ γίνεται λόγος για το Η/Ζ ως εφεδρική πηγή παραγωγής ενέργειας. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος σύνδεσης του φ/β με το δίκτυο Χ.Τ. Επίσης αναλύεται ο τρόπος εκκίνησης του Η/Ζ όταν η τάση του δικτύου είναι χαμηλή με αυτόματη μεταγωγή από το δίκτυο ΔΕΗ στο Η/Ζ.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ενέργεια και ενεργειακοί πόροι
Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.