Χρησιμοποίηση Grid Computing στους Η/Υ του Τμήματος Ηλεκτρολογίας (Αιθ 403) για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Χρησιμοποίηση Grid Computing στους Η/Υ του Τμήματος Ηλεκτρολογίας (Αιθ 403) για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων

Μπούρτσικας, Νικόλαος

Η εργασία αυτή αφορά: Α) Tην διαμόρφωση των υπολογιστών που βρίσκονται στo εργαστήριο του τμήματος Ηλεκτρολογίας και πιο συγκεκριμένα στην αίθουσα 403, Β) Την εγκατάσταση και ρύθμιση λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του Grid. Η εργασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα που θα αναλυθούν στη συνέχεια : διαμόρφωση ενός Η/Υ από τo εργαστήριο που θα ορίζεται σαν SERVER στο σύστημα του GRID, την εγκατάσταση του Λειτουργικού Συστήματος και των απαιτούμενων εφαρμογών. Διαμόρφωση των υπόλοιπων Η/Υ από τo εργαστήριο που θα ορίζονται σαν CLIENTS στο σύστημα του GRID, την εγκατάσταση του Λειτουργικού Συστήματος και των απαιτούμενων εφαρμογών.

Thesis
NonPeerReviewed

Μαθηματικά - Μελέτη και διδασκαλία
Λειτουργικά συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.