Θεωρίες παιγνίων: "το δίλημμα του φυλακισμένου"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Θεωρίες παιγνίων: "το δίλημμα του φυλακισμένου"

Ψωμάκας, Ιωάννης

Η θεωρία παιγνίων είναι η μελέτη ενός κλάδου των μαθηματικών που επιτρέπει την μελέτη των βέλτιστων στρατηγικών σε καταστάσεις σύγκρουσης. Η πρώτη αναφορά έγινε τον 18ο αιώνα, αλλά η ουσιαστική ανάπτυξη αποδίδεται στον Ούγγρο φυσικό John Von Neumann στις αρχές του 19ου αιώνα. Ένα παιχνίδι ασχολείται με την απαίτηση της λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις όπου δύο ή περισσότεροι ορθολογικοί αντίπαλοι εμπλέκονται σε συνθήκες ανταγωνισμού και συγκρουόμενων συμφερόντων. Περιλαμβάνει επίσης τους παίκτες, που θεωρούνται αυτόνομη μονάδα λήψης αποφάσεων, παρότι δεν ελέγχουν όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα του παιγνίου. παίκτης μπορεί να θεωρηθεί ένα άτομο, μία επιχείρηση και ένα κράτος. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους τα παίγνια διακρίνονται βάσει του αριθμού των παικτών που συμμετέχουν σε αυτά. Αν λοιπόν συμμετέχουν δύο παίκτες τα παίγνια ονομάζονται «παίγνια δύο παικτών», ενώ εάν συμμετέχουν n παίκτες έχουμε τα «παίγνια n παικτών», όπου n>2. Η παρουσία τριών ή περισσότερων παικτών οδηγεί περαιτέρω και στην δυνατότητα σχηματισμού συνασπισμών. Όπου μια ομάδα από δύο ή περισσότερους παίκτες ενώνουν τα ενδιαφέροντά τους και εναρμονίζουν τις στρατηγικές τους. Έτσι έχουμε «παίγνια με ή άνευ συνεργασίας». Η σειρά με την οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις αποτελεί ένα ακόμη κριτήριο του παιγνίου, χαρακτηρίζοντας έτσι «δυναμικά» τα παίγνια όπου η σειρά λήψης αποφάσεων παίζει ρόλο και «στατιστικά» παίγνια όπου η σειρά με την οποία ο παίκτης παίρνει τις αποφάσεις, δεν έχει σημασία. παίγνια «μηδενικού αθροίσματος» ονομάζονται τα παίγνια δύο παικτών όπου η αμοιβή του ενός είναι ίση με την απώλεια του άλλου και προέρχεται από αυτή. Ενώ στα παίγνια «γενικού μη μηδενικού αθροίσματος», υπάρχουν συνήθως στοιχεία ανταγωνισμού όσο και συνεργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Θεωρία παιγνίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.