Συμπεριφορά και προστασία των ασύγχρονων κινητήρων κατά τις διαταραχές της τάσης τροφοδοσίας τους. Προσδιορισμός του χρόνου ενεργοποίησης του Η/Ν για διακοπή της τροφοδοσίας του κινητήρα.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συμπεριφορά και προστασία των ασύγχρονων κινητήρων κατά τις διαταραχές της τάσης τροφοδοσίας τους. Προσδιορισμός του χρόνου ενεργοποίησης του Η/Ν για διακοπή της τροφοδοσίας του κινητήρα.

Καρανικόλας, Αθανάσιος
Κορακιανίτης, Άγγελος

Στην παρακάτω πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται μια εισαγωγή στους ασύγχρονους κινητήρες που περιλαμβάνει την αρχή λειτουργίας τους, την κατασκευαστική δομή τους,τα είδη τους καθώς και πως μεταβάλλονται τα βασικά μεγέθη τους. Στην συνέχεια περιγράφονται τα μέσα ηλεκτρικής προστασίας των κινητήρων και η συμπεριφορά τους κατά την μεταβολή της τάσης τροφοδοσίας τους και τέλος χρησιμοποιείται η μεθοδολογία υπολογισμού του χρόνου ενεργοποίησης του ηλεκτρονόμου κινητήρα σε περίπτωση μεταβολής της τάσης τροφοδοτήσεως του.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητήρες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.