Εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης και διερεύνηση του γεωγραφικού χώρου του Νομού Ημαθίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης και διερεύνηση του γεωγραφικού χώρου του Νομού Ημαθίας

Ηλιάδης, Δημήτριος

Η εργασία πραγματοποιεί μια διερεύνηση (μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης) του γεωγραφικού χώρου του Νομού Ημαθίας, ενώ παράλληλα μελετά και προτείνει δυνατές μορφές ανάπτυξης που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εξέλιξη της περιοχής. Αρχικά ορίζεται η έννοια της ανάπτυξης και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Στη συνέχεια αναλύονται οι διάφορες μορφές της και κυρίως οι εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις αρχές της βιωσιμότητας και της αειφορίας και τη σχέση τους με το περιβάλλον, τον άνθρωπο και τις δραστηριότητες του. Ο Νομός Ημαθίας αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό Νομό της χώρας, τόσο για την ιστορία, τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον του, όσο και για την οικονομία του. Για το σύνολο του Νομού παρουσιάζεται πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσμό, τη χωροταξία, τη πολεοδομία, τους τομείς της οικονομικής του ανάπτυξης και γενικά των ιδιαιτεροτήτων του. Επίσης αναλύονται τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος και οι πολίτες του. Έμφαση δίνεται στην πορεία του πρωτογενούς τομέα και τις δυνατότητες που παρέχει στους κατοίκους της περιοχής. Ο τομέας της πρωτογενούς παραγωγής (με τα φημισμένα τοπικά προϊόντα) και ειδικά της παραγωγής κρασιού έχει θέσει τις βάσεις για την ανοδική πορεία των εξαγωγών της περιοχής και μπορεί να συμβάλει δυναμικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. Ο πολιτισμός του τόπου, οι παραδόσεις του, η φύση του, τα γνωστά κρασιά και φρούτα του, οι πρόσφατες δράσεις για χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ορισμένα μόνο από τα στοιχεία που συνθέτουν το σκηνικό του τοπίου της Ημαθίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπτυξιακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.