Οργανωσιακές συγκρούσεις στις επιχειρήσεις του Νομού Ημαθίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οργανωσιακές συγκρούσεις στις επιχειρήσεις του Νομού Ημαθίας

Πατραλέξη, Στεργιανή
Μαρκάκη, Ανδρονίκη

Η εργασία στην πλήρη δομή της αναλύει τα θεωρητικά σημεία των Οργανωσιακών Συγκρούσεων σαν γενικό φαινόμενο και τη διερεύνηση του θέματος μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία δόθηκαν σε επιχειρηματίες του Νομού Ημαθίας, παραθέτοντας τα συμπεράσματα από την παραπάνω έρευνα. Μέσα από τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως η σύγκρουση, περνώντας από όλες τις φάσεις της, δεν καταλήγει μόνο σε αρνητικά αποτελέσματα, αλλά και σε θετικά αναδεικνύοντας την έτσι ως μία ευκαιρία για μάθηση στα πλαίσια της επιχείρησης τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων. Όπως είπε και ο William Sloane Coffin: «η διαφορετικότητα ίσως είναι το πιο δύσκολο πράγμα που υπάρχει σε μία κοινωνία, αλλά μπορεί να είναι και το πιο επικίνδυνο αν δεν υπάρχει». Μία ρήση που μας προτρέπει να μην αποφεύγουμε ότι διαφωνεί μαζί μας. Ας αναζητήσουμε το καλό μέσα από αυτό!

Thesis
NonPeerReviewed

Οργανωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.