Ηλεκτρικές ιδιότητες των μονωτικών υλικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ηλεκτρικές ιδιότητες των μονωτικών υλικών

Γιακουμής, Δημήτριος
Κάλφας, Πέτρος

Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η εις βάθους μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων αυτής της σημαντικής κατηγορίας υλικών που φέρει τον τίτλο μονωτικά υλικά. Κατά την ανάπτυξη της εργασίας θα αναφερθούν, αρχικά, τα υλικά τα οποία χαρακτηρίζονται ως μονωτικά, βάσει της δομής και των ιδιοτήτων που αυτά παρουσιάζουν. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν κάποια από τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται κυρίως στις μέρες μας για τεχνολογικούς σκοπούς και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζονται ως υψηλής σημασίας. Θα αναφερθούν, επίσης, οι τεχνικές με τις οποίες κατασκευάζονται μια σειρά μονωτικών υλικών και οι σημαντικότερες ηλεκτρικές ιδιότητές τους που τα καθιστούν χρήσιμα στην τεχνολογική πρόοδο και ανάπτυξη. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι πιθανές χρήσεις διαφόρων υλικών ως ηλεκτρικές μονώσεις. Καθώς επίσης οι τεχνικές και τα πρότυπα με τα οποία μπορούν να μετρηθούν οι ηλεκτρικές ιδιότητες. Στο κλείσιμο της εργασίας θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παραπάνω μελέτη.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές
Μάρμαρο
Υλικά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.