Ανάλυση και μελέτη της υποδομής του τομέα των κινητών επικοινωνιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση και μελέτη της υποδομής του τομέα των κινητών επικοινωνιών

Ευσταθίου, Αντώνιος
Πατσέλλη, Κωνσταντίνα

Αναμφισβήτητα τα WCDMA/3G συστήματα είναι τα πιο ελπιδοφόρα κινητά δίκτυα τηλεπικοινωνιών σε όλα τα θέματα. Αυτή η πτυχιακή περικλείει ό, τι είναι γνωστό για τα WCDMA/3G συστήματα. Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μια γενική περιγραφή των προγενέστερων συστημάτων κινητής τηλεφωνίας μέσω μιας ιστορικής αναδρομής , καθώς και των πλέον σύγχρονων. Στα κεφάλαια 2 και 3 εξετάζονται πιο συγκεκριμένα θέματα , όπως εφαρμογές και υπηρεσίες, οι οποίες αποτελούν το βασικό «πυρήνα» της πτυχιακής εργασίας και παρουσιάσαμε όλους τους βασικούς παράγοντες που τελικά θα οδηγήσουν τα 3G συστήματα σε μια παγκόσμια επιτυχία. Στα κεφάλαια 4 και 5, περιγράφονται μερικά στοιχεία σχετικά με το QoS (Quality of Services) levels και τα νέα Internet Protocol Trends, όπως το IPv6 και το mobile subset MIPv6. Στο κεφάλαιο 6 γίνεται αναφορά στις νέες τάσεις και τις μελλοντικές γραμμές σε δίκτυα νεότερης τεχνολογίας OFDM .Ακόμη γίνεται αναφορά σε μελέτες που έγιναν και γίνονται για ενδεχόμενα προβλήματα υγείας λόγω της αλόγιστης χρήσης των κινητών τηλεφώνων

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητή τηλεφωνία
Ηλεκτρονική τραπεζική
Κινητά συστήματα επικοινωνίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.