Μελέτη και κατασκευή πτερυγίων ανεμογεννήτριας καθέτου άξονα τύπου Savonius

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μελέτη και κατασκευή πτερυγίων ανεμογεννήτριας καθέτου άξονα τύπου Savonius

Καμπάς, Γεώργιος

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία γενική εισαγωγική προσέγγιση με την αναφορά των ειδών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ως σκοπό έχει την τοποθέτηση του τύπου της ανεμογεννήτριας Savonius στις ήπιες μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας. Παρουσιάζονται οι δράσεις εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας στον Ελλαδικό χώρο και τέλος μέσω μίας σύγκρισης αιολικών μηχανών, αναδεικνύονται τα προνόμια μιας ανεμογεννήτριας Savonius. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στους δύο βασικότερους τύπους ανεμογεννητριών καθέτου άξονα Savonius και Darrieus, καθώς και η ανάπτυξη του τρόπου υπολογισμού των θεωρητικών ονομαστικών μεγεθών, όπως επίσης και η παρουσίαση συμπεριφοράς και απόκρισης των δύο τύπων ανεμογεννητριών. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα κριτήρια που λήφθηκαν για την επιλογή των υλικών και της μεθόδου κατασκευής της ανεμογεννήτριας. Επίσης παρουσιάζονται ο τρόπος σχεδίασης, τα κατασκευαστικά μέρη, η συναρμολόγηση και η επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολικοί κινητήρες
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.