Ανάπτυξη αυτοματισμών με χρήση αισθητήρων και δικτύων υπολογιστών για εφαρμογές τηλεϊατρικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάπτυξη αυτοματισμών με χρήση αισθητήρων και δικτύων υπολογιστών για εφαρμογές τηλεϊατρικής

Παπαλλής, Αντώνιος
Πλάκας, Μανούσος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί ένας συγκεκριμένος συνδυασμός τεχνολογιών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια εξελίσσονται με ραγδαίο ρυθμ, πανω σε μια σχετικά καινούργια για τη χώρα μας εφαρμογή, αυτή της Τηλεϊατρικής - Τηλεφροντίδας. Οι τεχνολογίες αυτές στις οποίες αναφερόμαστε και θα ασχοληθούμε εκτενέστατα και παρακάτω είναι: Τεχνολογίες αισθητήρων, Τεχνολογίες δικτύων. Γίνεται αρχικά μια προσπάθεια να δώσουμε στον αναγνώστη κάποιες χρήσιμες και κατά τη γνώμη μας απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες των αισθητήρων και των δικτύων χωριστά.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοματισμός
Δίκτυα πληροφόρησης
Τηλεϊατρική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.