Παρουσίαση της εξειδικευμένης διανομής ανοιχτού λογισμικού linux για σχεδιασμό, προσομοίωση και προγραμματισμό ηλεκτρονικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Παρουσίαση της εξειδικευμένης διανομής ανοιχτού λογισμικού linux για σχεδιασμό, προσομοίωση και προγραμματισμό ηλεκτρονικών

Αλεξανδρή, Βικτωρία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι αποτέλεσμα θεωρητικής προσέγγισης και έχει ως στόχο να προσεγγίσει την εξειδικευμένη διανομή ανοιχτού λογισμικού Linux αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση του και τα προγράμματα του για τον για σχεδιασμό, προσομοίωση και προγραμματισμό ηλεκτρονικών. Είναι μια μελέτη πρόταση για χρήση της πλατφόρμας ως εκπαιδευτικό εργαλείο μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα η εργασία χωρίζεται σε δέκα επιμέρους κεφάλαια. Ξεκινώντας, στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός του ανοιχτού λογισμικού καθώς και τα λειτουργικά συστήματα Unix και Gnu. Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται το λειτουργικό Linux η ιστορία του, πως ξεκίνησε, η σχεδίαση του, η ανάπτυξη του, καθώς και οι διανομές του και οι διαθέσιμες εφαρμογές του.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
Λειτουργικά συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.