Προσδιορισμός ωρίμανσης στα μήλα στην περιοχή Άρνισσας με μέτρηση σακχάρων και αντοχή σάρκας σε πίεση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Προσδιορισμός ωρίμανσης στα μήλα στην περιοχή Άρνισσας με μέτρηση σακχάρων και αντοχή σάρκας σε πίεση

Βασιλειάδου, Ανδρονίκη

Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό. Ξεκινώντας με λίγα λόγια για την γεωγραφική θέση της Άρνισσας, για το υψόμετρο, το έδαφος και το κλίμα, που επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων. Έπειτα καταγράφονται οι ποικιλίες των μήλων που παράγουν οι κάτοικοι, καθώς επίσης και ο αριθμός των εγκατεστημένων μηλεώνων. Οι περισσότερες ποικιλίες ανήκουν στην ομάδα των κόκκινων. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι διεξοδικότερο. Δίνεται ο ορισμός της ωριμότητας, τα κριτήρια της συλλεκτικής ωριμότητας που εφαρμόζονται μέχρι να φτάσει το προϊόν στον καταναλωτή, όπως και τα χαρακτηριστικά τους που χωρίζονται σε φυσικά και χημικά. Τα φυσικά χαρακτηριστικά, μεταβάλλονται κατά την πορεία αύξησης και ανάπτυξης του προϊόντος. Σ’αυτά συγκαταλέγονται το μέγεθος, το σχήμα, τα επιφανειακά χαρακτηριστικά, απόσπαση καρπού, χρώμα και επίχρωμα, σκληρότητα η μαλάκωμα της σάρκας και φυσικά το βάρος του καρπού. Τα χημικά χαρακτηριστικά, επηρεάζουν και αυτά με την σειρά τους τον προσδιορισμό ωρίμανσης των μήλων. Τέτοια είναι τα διαλυτά στερεά συστατικά, το άμυλο και τα οξέα, η μέτρηση των οποίων γίνετε με διάφορα όργανα (διαθλασίμετρα, πιεσόμετρα). Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τα όργανα που χρησιμοποιούνται προκειμένου να γίνει η μέτρηση αντοχής σάρκας σε πίεση καθώς και η μέτρηση διαλυτών στερεών συστατικών. Στο επόμενο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα που απορρέουν από όλα τα παραπάνω. Αξιοπρόσεκτη είναι η παρατήρηση ότι το 2008 ήταν η πρωιμότερη καλλιεργητική περίοδος λόγω της ανομβρίας και της αυξημένης θερμοκρασίας. Τέλος, παρατίθενται διάφορες μετρήσεις που έγιναν στην περιοχή σχετικά με τις ποικιλίες όσον αφορά τα διαλυτά στερεά συστατικά και τη συνεκτικότητα της σάρκας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μηλιά
Οπωροφόρα δένδρα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.