Ολοκληρωμένη αποτύπωση της θέσης του Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ολοκληρωμένη αποτύπωση της θέσης του Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο

Μυλωνάς, Παναγιώτης

Η εργασία εισάγει τον αναγνώστη στα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού οχήματος παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα του έναντι του συμβατικού ή του υβριδικού τύπου οχήματος. Η μελέτη απαρτίζεται από 8 κεφάλαια. Το 1ο κεφάλαιο μας εισάγει στην έννοια του ηλεκτρικού αυτοκινήτου και τις διαφορές του από ένα συμβατικό, καθώς και τα διάφορα μέρη από τα οποία αποτελείται. Το 2ο κεφάλαιο περιγράφει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού μοτέρ που αποτελεί την «κινητήριο δύναμη» ενός ηλεκτρικού οχήματος. Στο 3ο κεφάλαιο περιγράφονται ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά του μοτέρ έλξης (traction motor). Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα υβριδικού τύπου ηλεκτρικά οχήματα. Περισσότερο ειδικά θέματα πραγματεύεται το κεφάλαιο 5 που αφορά στα συστήματα ηλεκτρικής προώθησης γενικότερα .Στο 6ο και στο 7ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα συστήματα μπαταριών και στους τρόπους «φόρτισης» των ηλεκτρικών οχημάτων, ιδιαίτερα μέσω της διαδικασίας της αναγεννητικής επιβράδυνσης. Τέλος 8ο στο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην θέση του ηλεκτρικού οχήματος στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Αυτοκίνητα - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.