Οικονομική κρίση και επενδυτικές τράπεζες = Financial cricis and investment banks

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οικονομική κρίση και επενδυτικές τράπεζες = Financial cricis and investment banks

Γιαννέτας, Αλέξανδρος

Το μεγαλύτερο οικονομικό γεγονός των τελευταίων χρόνων είναι η οικονομική κρίση. Παρόλο που δεν πρόκειται για ένα πρωτοφανές οικονομικό γεγονός σίγουρα η τωρινή κρίση διαφέρει κατά πολύ από τις προηγούμενες. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με τις επενδυτικές τράπεζες. Μετά από αναφορές σε παρόμοιες καταστάσεις του παρελθόντος αναλύεται η οικονομική κρίση, οι διαφορές, τα χαρακτηριστικά και τα αίτια της από αυτές του παρελθόντος. Ακόμη γίνεται αναφορά στις Επενδυτικές Τράπεζες στην ιστορία τους και την επιρροή τους στην οικονομική κρίση, όπως επίσης και στους Οίκους Αξιολόγησης , την σχέση τους με τις επενδυτικές τράπεζες και τον ρολό που έπαιξαν στην Ελλάδα . Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να παρθούν κατάλληλα μέτρα στην καταναλωτική δαπάνη, στην επένδυση, στο διαθέσιμο εισόδημα, στην ανεργία και στην παραγωγή που είναι τα βασικά μεγέθη της οικονομίας και ότι το τέλος της κρίσης και η οικονομική ανάκαμψη δεν είναι αυτονόητα και δεδομένα. Παράλληλα πρέπει να στηριχτεί η νέα γένια που έχει έρθει αντιμέτωπη με όλη αυτή την κατάσταση

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Επενδύσεις
Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.