Σύγκριση τεχνικοοικομικών χαρακτηριστικών των φωτοβολταϊκών του εμπορίου στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σύγκριση τεχνικοοικομικών χαρακτηριστικών των φωτοβολταϊκών του εμπορίου στην Ελλάδα

Αργυρός, Γεώργιος
Μητρούσης, Ιωάννης

Η επένδυση σε ένα φωτοβολταικό πάρκο είναι μια μακροχρόνια δέσμευση και η προσεχτική επιλογή του φ/β πάνελ είναι παραπάνω από αναγκαία διότι καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της κατασκευής . Η παρούσα πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει την παρουσίαση και σύγκριση , τεχνικών και οικονομικών χαρακτιριστικών των φωτοβολταικών πάνελ μεταξύ εταιριών κατασκευής τους . Σκοπός της μελέτης ειναι η έυρεση του καταλληλότερου και του πιο αξιόπιστου μοντέλου που κυκλοφορεί στην αγορά ανάλογα με την απόδοση, την τιμή αγοράς ,και με τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομοτεχνικές μελέτες
Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.