Η μέθοδος της συγκριτικής αξιολόγησης: Benchmarking

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η μέθοδος της συγκριτικής αξιολόγησης: Benchmarking

Θεοδωρίδης, Ανδρέας

Η εργασία που ακολουθεί εξετάζει και αναλύει τον όρο και την χρησιμότητα της συγκριτικής αξιολόγησης-benchmarking. Συγκριτική αξιολόγηση ή benchmarking είναι η διαδικασία σύγκρισης της οργανωτικής δομής της παραγωγικής διαδικασίας και των διαδικασιών της συνολικής απόδοσης ενός οργανισμού, με τους οργανισμούς που έχουν άριστη πρακτική, με στόχο την επιδίωξη της επιχειρηματικής τελειότητάς του. Η εργασία περιλαμβάνει δύο κύρια μέρη, την θεωρητική προσέγγιση και την πρακτική εφαρμογή - παρουσίαση παραδείγματος. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά την συγκριτική αξιολόγηση, ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται μία εκτενής χρηματοοικονομική συγκριτική ανάλυση των κυριότερων ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων, προτού γίνουν οι πρόσφατες συγχωνεύσεις, σκοπός της οποίας είναι να δείξει πως χρησιμοποιείται το benchmarking στην πράξη.

Thesis
NonPeerReviewed

Συγκριτική αξιολόγηση
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.