Σύγκριση μετρήσεων και προσομοίωσης επαγωγικών κινητήρων και ενσωμάτωση του παραγόμενου λογισμικού και αποτελεσμάτων στο εργαστήριο του μαθήματος Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σύγκριση μετρήσεων και προσομοίωσης επαγωγικών κινητήρων και ενσωμάτωση του παραγόμενου λογισμικού και αποτελεσμάτων στο εργαστήριο του μαθήματος Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Δημητρίου, Αντώνιος

Κατά τη διάρκεια της εργασίας θα αναπτυχθεί λογισμικό προσομοίωσης επαγωγικών κινητήρων σε MatLab και θα συγκριθούν τα αποτελέσματα του λογισμικού με πραγματικές μετρήσεις. Στη συνέχεια το λογισμικό και οι εργαστηριακές ασκήσεις θα ενσωματωθεί στο μάθημα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ, όπου θα εκτελείται υποχρεωτικά από τους φοιτητές πριν την έλευσή τους στο εργαστήριο.Χωρίς να είναι συνδεδεμένο στη γεννήτρια κάποιο φορτίο, αυτή περιστρέφεται με ονομαστική ταχύτητα, οπότε η τάση Vφ στα άκρα μιας φάσης θα ισούται με την EΑ , διότι το ρεύμα ΙΑ είναι μηδενικό. Έτσι, μεταβάλλοντας το ρεύμα διέγερσης προκύπτει η καμπύλη EΑ-ΙF δηλαδή η χαρακτηριστική ανοιχτού κυκλώματος. Η τελευταία είναι ευθεία γραμμή για μικρές τιμές του ρεύματος διέγερσης, μέχρι να αρχίσουν να εμφανίζονται τα φαινόμενα κορεσμού. Συνεπώς, από τη χαρακτηριστική αυτή δηλαδή προκύπτει η τιμή της EΑ για συγκεκριμένο ρεύμα διέγερσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητήρες
Λογισμικό υπολογιστών
Προσομοίωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.