Οικονομοτεχνική μελέτη εξυπηρέτησης των ενεργειακών αναγκών μιας μονοκατοικίας 140 τετ.μέτρων στην πόλη της Καστοριάς με υβριδικό σύστημα ενέργειας φωτοβολταϊκών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οικονομοτεχνική μελέτη εξυπηρέτησης των ενεργειακών αναγκών μιας μονοκατοικίας 140 τετ.μέτρων στην πόλη της Καστοριάς με υβριδικό σύστημα ενέργειας φωτοβολταϊκών

Κυριαλάνης, Παναγιώτης

Η χρήση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μέρες μας πλέον αποτελεί την ιδανικότερη λύση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών λόγο της ραγδαίας αύξησης στο κόστος χρήσης των συμβατικών πηγών πχ(πετρέλαιο-ηλεκτρικό ρεύμα από την ΔΕΗ). Τα Υβριδικά συστηματα κάνουν κατά βάση συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών αλλά για την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας σε ορισμένες περιπτώσεις κρίνετε αναγκαία η υποβοήθηση συμβατικής πηγής όπως έγινε και στην περίπτωση μας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνετε παρουσίαση των Ανανεώσιμων μορφών ενέργειας οι οποίες είναι ׃ Ηλιακή ενεργεια,Αιολικη ενεργεια,Γεωθερμικη ενεργεια,Υδραυλικη ενεργεια,ενεργεια Κυματων και ενεργεια Βιομάζας. Το δεύτερο κεφάλαιο αφόρα τα Φωτοβολταικα συστηματα και περιλαμβάνει ορισμούς ,γενικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον όποιο εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενεργεια για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και τις διάφορες εφαρμογές τους . Το τριτο κεφάλαιο αφόρα την λεπτομερή παρουσίαση των υλικών τα όποια χρησιμοποιούνται στα φωτοβολταικα συστηματα ,την σχεδίαση της εφαρμογής μας καθώς και το αναλυτικό κόστος

Thesis
NonPeerReviewed

Ενέργεια και ενεργειακοί πόροι
Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Κατοικίες
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.