Η ανθρώπινη συμπεριφορά σε οργανισμούς και επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η ανθρώπινη συμπεριφορά σε οργανισμούς και επιχειρήσεις

Καλύβα, Άννα

Το θέμα της εργασίας αναφέρεται στις ενδοεπιχειρησιακές επικοινωνίες, στις ανθρώπινες σχέσεις και στις συμπεριφορές στον εργασιακό χώρο. Στόχος της εργασίας είναι να καταστήσει σαφές το πόσο σημαντική είναι η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς για την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Μέσα, λοιπόν, από την περιγραφή των ενδοεπιχειρησιακών σχέσεων, των συμπεριφορών που λαμβάνουν χώρα μέσα στον εργασιακό χώρο (καθώς επίσης και των παραγόντων που προκαλούν αυτές τις συμπεριφορές) και των διαφόρων τρόπων επικοινωνίας μεταξύ στελεχών από όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες, επιχειρείται η ανάλυση και η μελέτη του χαρακτήρα, του τρόπου σκέψης, των συναισθημάτων και των βαθύτερων αναγκών των εργαζομένων. Επιπλέον, το πρακτικό μέρος της εργασίας αφορά σε σχετική έρευνα σε μια ανώνυμη εταιρεία (η οποία έχει σχέση με την ανάπτυξη γουνοφόρων ζώων, και εδρεύει στην περιοχή Βοΐου Κοζάνης) που πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων Συναλλακτικής Ανάλυσης, τα οποία συμπληρώθηκαν από υπαλλήλους της εν λόγω εταιρείας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αντικατοπτρίζουν τον τρόπο σκέψης και την ψυχική κατάσταση των υπαλλήλων, τα είδη των διαφόρων συμπεριφορών που εκδηλώνουν, την ποιότητα των σχέσεων που έχουν αναπτύξει με συναδέλφους και προϊστάμενους, γενικότερα το πώς αισθάνονται και λειτουργούν μέσα στον εργασιακό χώρο και τον βαθμό ικανοποίησης που αντλούν από αυτόν.

Thesis
NonPeerReviewed

Συμπεριφορά εργαζομένων
Εργασιακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.