Συγκριτική μελέτη ευστάθιας οχημάτων

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2013 (EN)
Συγκριτική μελέτη ευστάθιας οχημάτων

Τσαδήμας, Αθανάσιος

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια συγκριτική μελέτη των συστημάτων ευστάθιας που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα. Τα συστήματα ευστάθειας χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της ευστάθειας του οχήματος κατά την εκτροπή ή απότομη παρέκληση από την πορεία του οχήματος. Σημαντική τροχοπέδη στην εφαρμογή του συστήματος ευστάθειας των οχημάτων είναι η ελλειψη πληροφοριών για την κατάσταση του αυτοκινήτου, τις σχετικές παραμέτρους και τις συνθήκς οδήγησης. Η βελτίωση της απόδοσης καιτης αξιοπιστίας των συτημάτων ευστάθειας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της μέτρησης εκτίμησης αυτών των παραμέτρων

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοκίνητα - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)