Συγκριτική μελέτη ευστάθιας οχημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Συγκριτική μελέτη ευστάθιας οχημάτων

Τσαδήμας, Αθανάσιος

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια συγκριτική μελέτη των συστημάτων ευστάθιας που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα. Τα συστήματα ευστάθειας χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της ευστάθειας του οχήματος κατά την εκτροπή ή απότομη παρέκληση από την πορεία του οχήματος. Σημαντική τροχοπέδη στην εφαρμογή του συστήματος ευστάθειας των οχημάτων είναι η ελλειψη πληροφοριών για την κατάσταση του αυτοκινήτου, τις σχετικές παραμέτρους και τις συνθήκς οδήγησης. Η βελτίωση της απόδοσης καιτης αξιοπιστίας των συτημάτων ευστάθειας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της μέτρησης εκτίμησης αυτών των παραμέτρων

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοκίνητα - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.