Τεχνολογίες ανεμογεννητριών μικρής κλίμακας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Τεχνολογίες ανεμογεννητριών μικρής κλίμακας

Παπαγεωργακόπουλος, Κωνσταντίνος

Στην πτυχιακή αυτή εργασία θα μελετηθεί η τεχνολογία απόδοσης των μικρής κλίμακας οικιακών ανεμογεννητριών. Στην αρχή θα γίνει μια αναφορά στον γενικότερο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας και ειδικότερα στην αιολική ενεργεία και στην ανάπτυξη του τομέα αυτού στη Ελλάδα. Παρακάτω ,θα γίνει κατηγοριοποίηση με βάση την ισχύ εξόδου των ανεμογεννητριών καθώς και την μορφή τους (π.χ. τύπου HAWT και τύπου VERTICAL AXIS) καθώς και αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά των διάφορων τύπων . Στην συνέχεια θα αναφερθούν κάποιες εναλλακτικές τεχνολογίες ,πρότυπα σχεδία , διαγράμματα με τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και φωτογραφικό υλικό αυτών .Έπειτα θα γίνει μια σύγκριση των μοντέλων τα όποια είναι διαθέσιμα αυτή την στιγμή στην ευρωπαϊκή αγορά , τα κριτήρια επιλογής αυτών, και κάποιες τεχνικές συμβουλές για τη σωστή τοποθέτηση αλλά και την πιο ελκυστική και συμφέρουσα επιλογή ανεμογεννήτριας. Στο τελευταίο κεφάλαιο εξομοιώνεται η ετήσια ονομαστική ισχύς εξόδου των διάφορων διαθέσιμων στην ευρωπαϊκή αγορά μοντέλων ανεμογεννητριών με την χρήση του προγράμματος Windpower Program και εξάγονται κάποια χρήσιμα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.