Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου 100 KW

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου 100 KW

Αλεξόπουλος, Θεοφάνης

Η εργασία ασχολείται με τη μελέτη και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου 100kWp. Ο αναγνώστης θα πάρει μια γενική εικόνα αρχικά όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κυρίως τη φωτοβολταική τεχνολογία και εν συνεχεία πάνω στην ακριβέστερη μελέτη έρευνας και τοποθέτησης ενός φωτοβολταικού έργου. Αναλυτικά: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία γενική αναφορά στις ανανεώσιμες και συμβατικές πηγές ενέργειας, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο γίνεται πιο συγκεκριμένη αναφορά πάνω στη φωτοβολταική τεχνολογία δηλαδή από ιστορικής πλευράς έως πρόσφατες τεχνολογίες φωτοβολταικών. Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με την πιο πρόσφατη νομοθεσία σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταικου σταθμού 100kWp. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται και αναλύεται θεωρητικά η διαδικάσια που πρέπει να ακολουθηθεί για την επίτευξη ενός τέτοιου έργου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.