Εφαρμογή της μεθόδου «Ενεργού φορτίου- Active Load » στο μικροδίκτυο του εργαστηρίου ΑΠΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εφαρμογή της μεθόδου «Ενεργού φορτίου- Active Load » στο μικροδίκτυο του εργαστηρίου ΑΠΕ

Μπιμπίρης, Σπυρίδων

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια περιγραφή των κεφαλαίων που θα ακολουθήσουν. Ξεκινώντας με το δεύτερο κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στην Πειραματική Διερεύνηση τοπολογιών «Έξυπνων» δικτύων με αυξημένη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η οποία είναι βασισμένη σε μελέτη που έχει γίνει στο εργαστήριο του ΤΕΙ και εξηγεί τις βασικές αρχές λειτουργίας των Smart Grids . Στη συνέχεια ακολουθεί το κεφάλαιο με τη μελέτη η οποία αναλύει την τεχνική η οποία θα ακολουθηθέι για τη διεκπεραίωση της εργασίας καθώς και το θεωρητικό υπόβαθρο για τη χρήση αυτής της μεθοδολογίας. Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει την περιγραφή του κατασκευαστικού μέρους συστήματος τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο ελέγχου του . Στο πέμπτο κεφάλαιο υπάρχουν οι δόκιμες και οι πειραματικές μετρήσεις που έχουν γίνει με βάση την κατασκευή, τα σχεδιαγράμματα που προκύπτουν από τα δεδομένα και οι σύγκριση της λειτουργίας του συστήματος με και χωρίς Active Load . Τέλος στο έκτο κεφάλαιο υπάρχουν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της τεχνικής Active Load.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.