Φασματική ανάλυση και καταγραφή ήχου μέσω MICROCONTROLLER

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Φασματική ανάλυση και καταγραφή ήχου μέσω MICROCONTROLLER

Λογδανίδης, Βασίλειος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην φασματική ανάλυση και καταγραφή ήχου μέσω microcontroller. Η ανάπτυξη του θέματος γίνεται σε επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά του ήχου, η σύλληψη του ήχου στο πεδίο του χρόνου, η συχνότητα του ήχου ως συχνότητα ηλεκτρικών σημάτων, τον τύπο μέτρησης του χρόνου μιας περιόδου. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάμε το κύκλωμα ανάλυσης και τοποθέτησα φωτογραφίες της κατασκευής μου του αναλυτή ήχου σε διαφορετικές συχνότητες. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφουμε την υλοποίηση μιας PCB πλακέτας. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφουμε τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφουμε τη λειτουργία της πλακέτας , τα υλικά και τα σχεδία που χρησιμοποιήθηκαν. Στο έκτο κεφάλαιο μελετάμε (ΑDC CONVERTER) Στο έβδομο είναι το σχέδιο της πλακέτας Στο τέλος δίνεται η βιβλιογραφία και η πηγές διαδικτύου

Thesis
NonPeerReviewed

Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
Λογισμικό υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.