Μέτρηση της ποιότητας ισχύος σε κατοικίες και καταναλωτική συμπεριφορά οικιακών πελατών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μέτρηση της ποιότητας ισχύος σε κατοικίες και καταναλωτική συμπεριφορά οικιακών πελατών

Χαλούλης, Αστέριος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται η ποιότητα ισχύος σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης (ΧΤ) καθώς επίσης και η καταναλωτική συμπεριφορά οικιακών καταναλωτών Χ.Τ. μέσω μετρήσεων ενός μεγάλου αριθμού ηλεκτρικών μεγεθών στο σημείο παροχής τροφοδοσίας κάθε εγκατάστασης. Η ποιότητα ισχύος αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς συνδέεται άμεσα με την λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών, επηρεάζει τον χρόνο ζωής τους κτλ. Επίσης η καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφορά των οικιακών πελατών προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για το είδος και την διάρκεια των αιχμών φορτίου και τελικά επιτρέπει την μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη σχετικά με την διαμόρφωση ζήτησης ισχύος στο δίκτυο. Όλες οι κατοικίες- εγκαταστάσεις που εξετάζονται στην παρούσα εργασία αποτελούν καταναλωτές του υφιστάμενου δικτύου διανομής Χ.Τ. και χρησιμοποιούνε πληθώρα ηλεκτρικών συσκευών. Για τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο όργανο μετρήσεων και συγκεκριμένα το μοντέλο ΗΤ ΙΤΑLIA GSC57. Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εφτά καταναλωτές, σε μονές κατοικίες διαφορετικής ηλικίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιότητα υπηρεσιών
Οικιακός εξοπλισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.