Προδιαγραφές λειτουργίας και παρουσίαση χαρακτηριστικών αεριοστρόβιλου χρησιμοποιούμενου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Προδιαγραφές λειτουργίας και παρουσίαση χαρακτηριστικών αεριοστρόβιλου χρησιμοποιούμενου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ιωαννίδης, Βασίλειος

Εν συντομία, τα κυριότερα θέματα που παρουσιάζονται, περιγράφονται και εξετάζονται στα επόμενα κεφάλαια είναι τα ακόλουθα: Πρώτα, γίνεται μια σύντομη αναφορά στους αεριοστρόβιλους και στις εφαρμογές τους. Έπειτα αναλύεται η δομή του αεριοστρόβιλου και εξετάζονται οι θερμοδυναμικοί κύκλοι λειτουργίας του. Επίσης δίνεται έμφαση στο σταθμό συνδυασμένου κύκλου λειτουργίας του αεριοστρόβιλου. Στη συνέχεια, ακολουθεί μία σύντομη, κυρίως βιβλιογραφική, περιγραφή των θαλάμων καύσης των βιομηχανικών αεριοστρόβιλων, ενώ το τμήμα αυτό κλείνει με την περιγραφή των διαφόρων καυσίμων και πως αυτά επιδρούν στη λειτουργία και απόδοση του αεριοστρόβιλου.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.