Χημική ποικιλότητα της βοσκήσιμης ύλης της βοσκήσιμης ύλης των λιβαδικών οικοσυστημάτων του όρους «Βαρνούντας» του Νομού Φλώρινας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Χημική ποικιλότητα της βοσκήσιμης ύλης της βοσκήσιμης ύλης των λιβαδικών οικοσυστημάτων του όρους «Βαρνούντας» του Νομού Φλώρινας

Παπαβλασσίου, Χρυσοβαλάντω

Κατά το έτος 2004 πραγματοποιήθηκε ένα πείραμα στα λιβαδικά οικοσυστήματα του όρους Βαρνούντας του Νομού Φλώρινας σε διαφορετικά υψόμετρα και έγιναν μετρήσεις που αφορούσαν την οργανική ουσία της χλωρομάζας που συλλέχθηκε (Ξ.Ο., Ο.Α.Ο., Λιπαρές Ουσίες, Ινώδεις Ουσίες και Ελεύθερες Αζώτου Εκχυλισματικές Ουσίες). Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία πάρθηκαν από τις χημικές αναλύσεις, φαίνεται ότι κατά τους μήνες που έγιναν οι μετρήσεις έχουμε διάφορες διακυμάνσεις των οργανικών ουσιών επί της ξηράς ουσίας, γεγονός που οφείλεται στα διαφορετικά υψόμετρα, τη διαφορετική θερμοκρασία και το ύψος των βροχοπτώσεων κατά την πάροδο του χρονικού διαστήματος στο οποίο έλαβε χώρα το πείραμα. Βρέθηκε ότι η ξηρά ουσία παρουσιάζει σημαντική αύξηση κατά τους θερινούς μήνες σε συνάρτηση με το υψόμετρο. Οι Ο.Α.Ο. εμφανίζουν μια πτωτική τάση κατά την ανθοφορία και την ωρίμανση των φυτών και αυξάνονται όσο αυξάνεται το υψόμετρο. Οι Λιπαρές Ουσίες παρουσιάζουν σημαντική μεταβολή, αφού κατά τη διάρκεια των μηνών από Μάιο μέχρι Οκτώβριο μειώνονται αρκετά. Οι Ινώδεις Ουσίες τείνουν να αυξάνονται κατά την πορεία εξέλιξης της εργασίας σε όλα τα υψόμετρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Χλωρίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.