Κατασκευή συστήματος ψύξης φωτοβολταϊκών στοιχείων με χρήση αντλίας θερμότητας: μετρήσεις, προσομοίωση σε πάρκο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Κατασκευή συστήματος ψύξης φωτοβολταϊκών στοιχείων με χρήση αντλίας θερμότητας: μετρήσεις, προσομοίωση σε πάρκο

Γκιοκάν, Αμέτ

Στην παρούσα πτυχιακή θα κατασκευαστεί σύστημα ψύξης φωτοβολταικών στοιχείων με χρήση αντλίας θερμότητας αέρα-νερού και θα μελετηθεί το ενεργειακό ισοζύγιο παραγωγής από τα Φ/Β στοιχεία σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας της αντλίας θερμότητας. Σήμερα οι ενεργειακές ανάγκες των ανθρώπων ικανοποιούνται ως επί το πλείστον με την καύση του κάρβουνου, πετρελαίου και ξύλου(το τελευταίο κυρίως στις υποανάπτυκτες χώρες)! Ωστόσο η κατανάλωση για ενεργεία έχει αυξηθεί, τόσο η αύξηση του πληθυσμού της γης όσο και η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν οδηγήσει στην κατασπατάληση των φυσικών πόρων του πλανήτη τα τελευταία 140 χρόνια για την ικανοποίηση των "αναγκών" μας. Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο λιγνίτης (ορυκτά καύσιμα) που άφησε ως "προίκα" η γη εδώ και εκατομμύρια χρόνια κάποια στιγμή θα τελειώσουν οδηγώντας την ανθρωπότητα σε κρίση. Μια ενδεχόμενη ενεργειακή κρίση δεν είναι το μόνο πρόβλημα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος, η καύση των ορυκτών καυσίμων και η εκπομπή ρυπαντών όπως το SO2, CO, HC, τα NOx έχουν αρνητική επίδραση στον άνθρωπο -αναπνευστικές παθήσεις, καρκίνος- και στο περιβάλλον με την μορφή της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας της γης, γνωστό και ως φαινόμενο του θερμοκηπίου. Είναι πλέον ανάγκη να στραφούμε σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας που δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον και θα καλύπτουν και τις ενεργειακές μας ανάγκες. Ο ήλιος, το νερό, ο αέρας είναι στοιχεία της φύσης που ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε στο παρελθόν πολύ πριν παρουσιαστεί ο πρώτος μετατροπέας θερμότητας σε μηχανική ενέργεια. Τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται προσπάθειες εκμετάλλευσης αυτών των στοιχείων για παραγωγή φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Θέρμανση και κλιματισμός
Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.