Κατασκευή φωτιστικού σώματος με φωτοβολταϊκο πλαίσιο 55wp / 12 v με χρήση λαμπτήρα led των 8w για τον φωτισμό εισόδου οικίας. Θα χρησιμοποιήσουμε μπαταρία 55 ah κλειστού τύπου με ρυθμιστή φόρτισης 5A / 12V

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Κατασκευή φωτιστικού σώματος με φωτοβολταϊκο πλαίσιο 55wp / 12 v με χρήση λαμπτήρα led των 8w για τον φωτισμό εισόδου οικίας. Θα χρησιμοποιήσουμε μπαταρία 55 ah κλειστού τύπου με ρυθμιστή φόρτισης 5A / 12V

Βασιλειάδης, Ηλίας

Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος φωτισμού της εισόδου μιας οικίας. Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί στην είσοδο οποιασδήποτε οικίας και να καλύπτει τις ανάγκες φωτισμού αυτής. Αποτελείται από ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο (πανελο) ισχύος 55Wp/12V, ένα συσσωρευτή 55Ah/12V, το σύστημα ελέγχου φόρτισης 5Α/12V και ένα λαμπτήρα LED 8W. Τα επιμέρους αυτά στοιχεία, η φωτοβολταϊκή γεννήτρια, ο συσσωρευτής, ο ρυθμιστής φόρτισης, καθώς και ο λαμπτήρας led που χρειάζεται το σύστημα για να λειτουργεί αυτόνομα και αδιάλειπτα, περιγράφονται αναλυτικά στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.