Ο γραμμικός προγραμματισμός στην κατανομή παραγωγής: μια μελέτη εφαρμογής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ο γραμμικός προγραμματισμός στην κατανομή παραγωγής: μια μελέτη εφαρμογής

Διαμαντή, Ελευθερία

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή και η έννοια της Επιχειρησιακής Έρευνας σε συνδυασμό με τον Γραμμικό Προγραμματισμό, καθώς και την άμεσα συνδεδεμένη μέθοδο Simplex η οποία καλείται το εργαλείο του Γραμμικού Προγραμματισμού. Παρουσιάζει την καλύτερη δυνατή λύση που προσπαθεί να βρει η Επιχειρησιακή Έρευνα για να επιλύσει τα επιχειρησιακά προβλήματα. Στην συνέχεια αναφέρεται η λειτουργία της μεθόδου Simplex και κάποιες ειδικές περιπτώσεις προβλημάτων. Επίσης γίνεται αναφορά στο λογισμικό επίλυσης προβλημάτων και των υπολογιστικών φύλλων Excel. Κλείνοντας παρατίθεται η εφαρμογή, ο σχολιασμός ενός παραδείγματος προβλήματος Γραμμικού Προγραμματισμού και τέλος τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την συλλογή των στοιχείων αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Επιχειρησιακή έρευνα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.